Perymetr

Bezprzewodowy system ochrony terenów zamkniętych, obiektów ogrodzonych oraz mienia. 

Proponowany przez naszą firmę system bezprzewodowej ochrony obwodowej cechuje się następującymi możliwościami:
 Innowacyjny bezprzewodowy system ochrony obwodowej spełniający właściwości GRADE 4
 Integracja z CCTV
 Integracja z dronami
 Integracja z systemami zarządzania budynkiem (PSIM – eng. Physical Security Information Management)
 Integracja z zewnętrznymi megafonami sieciowymi
 Monitoring czynności patrolowych służb ochrony
 Bezprzewodowa ochrona mienia znajdującego się na strzeżonym terenie
 Duża elastyczność i mobilność systemu w przypadku konieczności przeniesienia lub wymiany ogrodzenia
 Gwarancja producenta do 6 lat
 Technologia WAV (eng. Weather Alarm Verification) – odporność na niekorzystne warunki pogodowe, tj. wyładowania atmosferyczne, wiatr, gradobicie, promienie UV etc.
 System w pełni adresowalny
 System dedykowany do strategicznych obszarów, w tym do obiektów wojskowych (zgodność z normą obronną NO-04-A004:2016)
 Technologia chroniona międzynarodowymi patentami
 Długa żywotność systemu

Opis systemu

Varya Perimeter to system ochrony obwodowej wykorzystujący bezprzewodowe detektory RFID montowane bezpośrednio na płotach, bramach i furtkach. Detektory można stosować na wszelkich typach ogrodzeń (siatkowe, panelowe, stalowe, z blachy, drewniane) i bram. System charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na różnego rodzaju fałszywe alarmy, a także potrafi wykryć wszelkie próby demontażu detektorów i naruszenia ogrodzenia. Detektory RFID nie wymagają zewnętrznego zasilania, a żywotność baterii wynosi do 8 lat. Architektura całego systemu nie jest skomplikowana, a sam montaż detektorów jest bardzo szybki. Varya Perimeter może współpracować z megafonami sieciowymi, systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu, a także z monitoringiem wizyjnym (CCTV) z wykorzystaniem presetów kamer szybkoobrotowych.

Zasady działania systemu Varya Perimeter

Na poszczególne elementy ogrodzenia instaluje się detektory FLA, które posiadają 3-osiowy akcelerometr, czujnik żyroskopowy oraz pomiar napięcia baterii. Detektory rejestrują każde drgania ogrodzenia wywołane przez człowieka, tj. wstrząsy, nachylenie czy przejście przez ogrodzenie. Alarmowane są także wycięcia czujników bądź fragmentu płotu. Detektory FLA nie wymagają okablowania, a komunikacja odbywa się pomiędzy sobą z wykorzystaniem zasady tzw. „głuchego telefonu”. Informacje o alarmie, sile wiatru, próbie uszkodzenia ogrodzenia oraz stan techniczny przekazywane są od jednego do następnego w kolejności detektora, aż do odebrania informacji przez jednostkę centralną FLU. Szybkość transmisji wynosi 300 detektorów FLA na sekundę a standardowa częstotliwość odświeżania sygnału odbywa się co 3 sekundy. W przypadku utraty transmisji radiowej z jednym detektorem, nastąpi przeskok transmisji danych na kolejny detektor tzw. „jumping”. Ten proces jest całkowicie automatyczny i nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu, a informacja o zdarzeniu zostanie przekazana do jednostki centralnej FLU wraz z wywołaniem procedury alarmowej, np. uruchomienie sygnalizatorów, skierowanie kamery szybkoobrotowej w miejsce zdarzenia, wysłanie drona lub wyświetlanie priorytetowe w systemie nadrzędnym PSIM.

W przypadku zakłócenia sygnału radiowego systemu Varya Perimeter operator systemu otrzymuje informacje o sabotażu z możliwością zweryfikowania, w którym miejscu nastąpiło zdarzenie. W przypadku odnalezienia i zneutralizowania źródła zakłócenia system Varya Perimeter kalibruje się automatycznie i samoczynnie wraca do pełnej sprawności. Cały system Varya Perimeter zapewnia stałą autokontrolę poprzez generowanie samoistnych impulsów tzw. „selftest” raz na 24 h, w celu sprawdzenia poprawności działania systemu i maksymalnej skuteczności z ograniczeniem fałszywych alarmów.

Inteligentny pomiar stanu technicznego ogrodzenia

Zmiany stanu technicznego poszczególnych elementów ogrodzenia mogą prowadzić do wystąpienia fałszywych alarmów. Detektory FLA mierzą mechaniczno-kinetyczną jakość ogrodzenia poprzez wysyłanie do 600 000 sygnałów testowych cotygodniowo w celu automatycznego wykrycia zmian. Detektory można kalibrować programowo.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami systemu:  Bezprzewodowa ochrona obwodowa