W szerokiej gamie systemów bramek antykradzieżowych i akcesoriów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nasza firma posiada również LICZNIKI KLIENTÓW.

Urządzenia zwane LICZNIKAMI KLIENTÓW mają za zadanie dostarczenie analitykowi, managerowi lub kierownikowi informacji o ilości klientów, którzy odwiedzili ich placówkę bądź placówki.

Dzięki informacjom dostarczonym przez LICZNIKI KLIENTÓW, osoba zarządzająca placówką może dokonywać wielu analiz, m.in.:

 • szacować efektywność pracy placówki – chociażby poprzez porównanie dynamiki zmian liczby odwiedzających;
 • analizować liczbę odwiedzających w podziale na godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata;
 • ocenić skuteczność działań marketingowych i reklamy;
 • określić optymalny okres, w którym przedsięwzięte akcje promocyjne
 • i marketingowe odniosą najlepszy rezultat, gdyż trafią do największej liczby odbiorców;
 • organizować pracę personelu biorąc pod uwagę okresy największej liczby odwiedzających, co pozwoli na podwyższenie jakości obsługi (zwiększenie liczby pracowników w czasookresach największej liczby odwiedzających) oraz obniżenie kosztów pracy (zmniejszenie liczby pracowników w czasookresach najmniejszej liczby odwiedzających);
 • optymalizować system pracy służby bezpieczeństwa;
 • ustalać godziny dostaw tak, aby pracownicy w godzinach największego ruchu nie byli kierowani do rozładunku;
 • prognozować ilość odwiedzających w nowych placówkach;
 • określić potrzeby otwarcia dodatkowych kas, bądź zamknięcia kas otwartych;
 • ocenić wpływ konkurencji (nowootwierających się placówek) na liczbę odwiedzających oraz wiele innych.

Oferujemy różnego rodzaju systemy liczników dopasowane do potrzeb klienta.

I tak w naszej ofercie znajdą Państwo liczniki klienta wykorzystujące następujące technologie:

 • licznik z barierą podczerwieni,
 • licznik z czujką piroelektryczną,
 • licznik na bazie kamery termowizyjnej,
 • licznik kamerowy 2D z jednym obiektywem,
 • licznik kamerowy 3D z dwoma obiektywami.