Firma JK SYSTEM udziela 12 lub 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane systemy. Gwarancja liczona jest od daty montażu systemu EAS. Istnieje możliwość indywidualnego wydłużenia gwarancji na podstawie odrębnych ustaleń w trakcie przygotowywania oferty.

Warunki Gwarancji

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania systemu EAS,a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

  • prób wykonania napraw lub ingerencji w elementy składowe systemu przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę.
  • użytkowania systemu EAS nie zgodnie z przeznaczeniem
  • niewłaściwych warunków klimatycznych, a w szczególności złego ogrzewania pomieszczeń, zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności pomieszczenia, w którym użytkowane są systemy EAS.
  • szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania systemu EAS przez osoby nieupoważnione,
  • szkód powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
  • szkod powstałych w wyniku zalania systemów,
  • szkód powstałych w wyniku wad instalacji elektrycznych (przepięcia, instalacje wykonane niezgodnie ze sztuka techniczną),
  • innych szkód ktore mogą wystąpić w trakcie użytkowania systemu.